Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż placu zabaw w miejscowości Szczenurze (gmina Wicko)

Na stronie BIP Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku: http://bip.gokis.wicko.pl/a,14636,zapytanie-ofertowe-dostawa-i-montaz-placu-zabaw-w-miejscowosci-szczenurze-gmina-wicko.html

zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu placu zabaw w miejscowości Szczenurze (gmina Wicko).

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego i wzory dokumentów znajdują się w wyżej wymienionym ogłoszeniu.