W zawiązku z licznymi wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania siłowni/klubów fitness w trakcie epidemii koronawirusa pragniemy poinformować, że w czerwcu 2020r. siłownia w Charbrowie nadal pozostaje nieczynna.

Zwiększony limit uczestników na „Orliku”

Od 18 maja 2020r. weszły w życie kolejne zasady związane z III etapem znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem (na otwartych stadionach, Orlikach obowiązują nowe limity uczestników. Na Orliku może przebywać max. 14 osób + 2 trenerów).

49 Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa”

W związku z obowiązującymi ograniczeniami i brakiem możliwości przeprowadzenia w wyznaczonych terminach eliminacji do Finału Wojewódzkiego 49. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” w Chmielnie, mając na uwadze znaczenie tego wydarzenia kulturalnego dla naszego Regionu i Kaszubów, w imieniu Współorganizatorów zapraszamy do udziału w Konkursie w zmienionej, nowej formule. W bieżącym roku Jurorzy wyłonią najlepszych recytatorów na podstawie przesłanych lub dostarczonych do Domu Kultury w Chmielnie nagrań video z recytacjami literatury kaszubskiej. Kryteria oceny, kategorie wiekowe, dopuszczalny czas prezentacji pozostają niezmienione. Przesunięciu uległy terminy zgłoszeń: do 1 czerwca należy przesłać Deklarację udziału wraz z oświadczeniami (do wypełnienia pod linkiem: https://forms.gle/niZUbqSKvGyu29Hc8), a najpóźniej do 8 czerwca br. dostarczyć nagranie.

Czytaj dalej 49 Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa”