O nas

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu utworzony został na mocy Uchwały nr XLIX/76/10 Rady Gminy Wicko z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku i nadania statutu.

Statut GOKiS został zmieniony Uchwałą Nr XXXI/92/2017 Rady Gminy Wicko z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/76/10 Rady Gminy Wicko z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku i nadania statutu.

Podstawowymi celami GOKiS są:

  • prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturowe mieszkańców
  • upowszechnianie kultury
  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę
  • inicjowanie i podejmowanie współpracy z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem państw przygranicznych oraz członków Unii Europejskiej w zakresie promocji kultury
  • wspieranie i koordynacja działań rekreacyjno–sportowych