50 Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „RODNÔ MÒWA”- Chmielno 2021

W związku z obowiązującymi ograniczeniami i brakiem możliwości przeprowadzenia Finału Wojewódzkiego 50. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mὸwa” w Chmielnie według dotychczas realizowanego scenariusza, mając na uwadze znaczenie tego wydarzenia kulturalnego dla naszego Regionu i Kaszubów, w imieniu Współorganizatorów zapraszamy do udziału w Konkursie w formule zeszłorocznej.
Organizatorami Konkursu są: Wójt Gminy Chmielno, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie oraz Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Zarząd Główny i Oddział Chmielno.
Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury kaszubskiej, tradycji i folkloru regionu oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także ma wpływ na pogłębianie wrażliwości na piękno literatury kaszubskiej.”
Terminy zgłoszeń, regulamin i załączniki dostępne są na stronie: