Nabór uczestników do projektu „Sieć na kulturę”

W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku do projektu  „Sieć na kulturę w podregionie słupskim” ogłaszamy nabór uczestników na bezpłatne szkolenie pt. „dziennikarstwo online”.

  • szkolenie kierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat (do ukończenia 18 roku życia)
  • szkolenie będzie przeprowadzane online za pomocą platformy Teams
  • czas trwania szkolenia: 1 x 1 godzina lekcyjna (organizacyjna – wstęp) + 15 x 2 godziny lekcyjne (szkolenie merytoryczne) = 31 godzin lekcyjnych
  • przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia: koniec kwietnia, początek maja
  • zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu: wtorki i piątki od godziny 16.30 (każdego dnia realizowane będą dwie godziny lekcyjne)
  • warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie  w biurze GOKiS Wicko oświadczenia i deklacji stosownej do wieku uczestnika, dostępnej poniżej w terminie do 23 kwietnia 2021r. (ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). 
  • dodatkowe informacje pod nr telefonu 59 8 611-117 lub 604-555-980
  • warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie odpowiedniej liczby osób
  • podczas szkolenia uczestnicy poznają kluczowe zagadnienia związane z tworzeniem, publikacją, promowaniem i moderowaniem treści informacyjnych w Internecie, jak nie dać się podejść fake newsom, a także metody sprawdzania i wyszukiwania wiarygodnych źródeł informacji. Nauczą się, jakie są tradycyjne formy publikacji, takie jak tekst, video, foto pod kątem wykorzystania ich w Internecie. Przećwiczą, jak zarządzać treścią na stronie, dobierać multimedia oraz moderować dyskusje w komentarzach i na forum. Poznają także tajniki bezpiecznego budowania wizerunku online oraz rozpoznawania plagiatu i legalnego cytowania treści.

Deklaracja – uczestnik poniżej 13 r.ż._słupski

Deklaracja – uczestnik powyżej 13 r.ż._słupski

Uczestnik poniżej 13 r. ż. – Oświadczenie_słupski

Uczestnik powyżej 13 r. ż. – Oświadczenie_słupski