O nas

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu utworzony został na mocy Uchwały nr  XLIX/76/10 Rady Gminy Wicko z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku i nadania statutu.

 

Podstawowymi celami GOKiS są:

  1. prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturowe mieszkańców
  2. upowszechnianie kultury
  3. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę
  4. inicjowanie i podejmowanie współpracy z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem państw przygranicznych oraz członków Unii Europejskiej w zakresie promocji kultury.
  5. wspieranie i koordynacja działań rekreacyjno –sportowych