Projekt „Rozwój infrastruktury kultury…”

Trwa realizacja projektu pt. „Rozwój infrastruktury kultury poprzez zakup wyposażenia dla GOKiS w Wicku”, którego beneficjentem jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku.

Projekt swoim zakresem obejmuje zakup krzeseł, stolików konferencyjnych, oświetlenia scenicznego typu LED, USB DMX controller, kratownic oświetleniowych, projektora, uniwersalnych systemów bezprzewodowych dla wokalistów i prezenterów, laptopa z oprogramowaniem, wytwornicy mgły i termosów do napojów.

Wartość projektu wynosi 111 700,46 zł w tym dofinansowanie – 49 954,61 zł

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury kultury poprzez zakup wyposażenia dla GOKiS w Wicku”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Program operacyjny  “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020