Wycieczka do Lądka Zdroju!!!

Rozpoczynamy nabór dzieci z Gminy Wicko na wycieczkę do Lądka Zdroju. 04.08.- 11.08.2019r. Koszt wyjazdu 500 zł Karty zgłoszenia dziecka można uzyskać w biurze GOKIS w Wicku. Wycieczka skierowana do uczniów klas IV-VIII i GIMNAZJUM.
Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku, ul. Parkowa 2, 84-352 Wicko, nr rachunku 76 9324 0008 0000 0286 2000 0010. W treści przelewu należy umieścić wpis „Wycieczka Lądek” i podać imię i nazwisko dziecka.
Ilość miejsc na wycieczkę- 40 osób.