Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Wicko

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O
PUCHAR WÓJTA GMINY WICKO:

I. TERMIN, MIEJSCE, CEL TURNIEJU
1. Turniej zostanie rozegrany na obiekcie sportowo – rekreacyjnym „ORLIK” w Wicku.
2. Organizatorzy: Wójt Gminy Wicko, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku.
3. Termin rozgrywek: 1 maja 2018r., godzina 12.00.
4. Zapisy do 27 kwietnia 2018r. do godz. 15.00 e – mailem na adres: gokis@wicko.pl; W treści maila prosimy o podanie nazwy drużyny, składu osobowego i nr kontaktowy. Zgłoszenie zostanie potwierdzone przez pracownika GOKiS-u. Liczba drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona i wynosi 8.
5. Celem turnieju jest promowanie wśród mieszkańców gminy Wicko aktywności sportowej.
II. ZASADY GRY I UCZESTNICTWA
1. W turnieju mogą brać udział osoby, które w dniu rozpoczęcia rozgrywek ukończyły 18 lat.
2. Nie obowiązuje wpisowe.
3. Skład drużyny obejmuje 6 – ciu zawodników (bramkarz + 5 – ciu w polu) + zawodnicy rezerwowi (max. 4 osoby).
4. Do udziału w rozgrywkach dopuszcza się osoby zrzeszone w klubach piłkarskich. Na boisku w jednej drużynie nie mogą grać jednocześnie więcej niż 3 osoby zrzeszone.
5. Mecze rozgrywane będą 2 x 5 min. systemem „każdy z każdym”. System rozgrywek może ulec jednak zmianom w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.
6. W turnieju obowiązują kary za zbyt agresywną grę, brutalne faule, nieodpowiednie zachowanie:
– żółta kartka – 2 min.
– czerwona kartka – 5 min.
– dyskwalifikacja zawodnika
7. Za obraźliwe lub niestosowne komentowanie decyzji sędziego lub sędziów meczu przewiduje się kary: dyskwalifikację zawodnika lub walkower (wynik 0:3) dla drużyny przeciwnej lub dyskwalifikację drużyny.
8. Kapitan jest jedyną osobą, która może prowadzić dyskusję z sędzią.
9. Obowiązuje obuwie wskazane w regulaminie obiektu „ORLIK”.
10. W podstawowych zasadach gry obowiązują przepisy gry w piłkę nożną oraz regulamin
obiektu sportowo – rekreacyjnego „ORLIK”.
11. Na potrzeby organizacji turnieju organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

III. NAGRODY
1. Medale, puchary za miejsca I-III.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz w trakcie trwania turnieju.
3. Osoby uczestniczące w turnieju oświadczają, że zapoznały się z niniejszym Regulaminem.