Regulamin VII edycji „Talenty Naszej Gminy”

dzieci spiew

§ 1
Adresaci konkursu
Konkurs „Talenty Naszej Gminy” adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Wicko, bez względu na płeć i wiek. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne, zespoły, grupy.
§ 2
Organizatorzy konkursu
Organizatorami konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, Urząd Gminy Wicko, Szkoła Podstawowa w Szczenurzy, Szkoła Podstawowa w Maszewku, Zespół Szkół w Wicku, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Wicko „Inicjatywa”
§ 3
Patronat honorowy
Patronem honorowym konkursu jest Wójt Gminy Wicko Pan Dariusz Waleśkiewicz.
§ 4
Cele konkursu
Celami konkursu są: Spełnienie publicznej misji poprzez budowanie zintegrowanego społeczeństwa opartego na zaufaniu; Umocnienie postaw etycznych i estetycznych wśród społeczności lokalnej; Stworzenie stałej platformy wymiany informacji między instytucjami działającymi na terenie gminy, a społeczeństwem; Przybliżenie szerokiemu gronu społeczności gminnej możliwości i korzyści płynących z działalności społecznej; Promowanie mieszkańców oraz Gminy Wicko; Inspirowanie i zachęcanie do pracy nad własnymi zdolnościami.
§ 5
Nagrody
Nagroda główna została ufundowana przez Wójta Gminy Wicko.
Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca, nagrody będą ufundowane przez sponsorów konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozszerzenia puli nagród np. przyznanie nagród specjalnych. Rozszerzenie puli nagród nie będzie powodować zmian co do sposobu przyznawania nagrody głównej i dwóch kolejnych, a jedynie powiększenie puli nagród lub przyznanie nagród dodatkowych.
§ 6
Jury konkursowe
Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez Jury konkursowe (osoby bezstronne -nie zamieszkałe na terenie gminy Wicko) powołane przez organizatorów konkursu.
§ 7
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie utalentowanych mieszkańców gminy. Konkurs obejmuje wszystkie dziedziny sztuki np.: kabaret, teatr, śpiew, malarstwo, hafciarstwo, sport, kulinaria itp.
§ 8
Termin i adres rejestracji udziału w konkursie
Zgłoszenia dokonuje się poprzez udział w eliminacjach do konkursu Talenty Naszej Gminy w wyznaczonych poniżej terminach oraz miejscach. Osoby, które zakwalifikują się do dalszego etapu złożą deklarację uczestnictwa w konkursie.
§ 9
Tryb rozstrzygania konkursu
Eliminacje wstępne do konkursu będą odbywać się w SP Maszewko, SP Szczenurze, ZS Wicko oraz GOKiS Wicko w terminach 09.04.2015 r. i 10.04.2015 r. Szczegółowy
wykaz placówek w których będą odbywały się eliminacje stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Półfinał konkursu z udziałem publiczności odbędzie się w GOKiS w Wicku 25.04.2015 roku, o godz. 12.00.
Ze względu na nieprzewidywalną ilość osób zgłoszonych do udziału w konkursie, organizator zastrzega sobie prawo wyznaczenie kolejnego dnia eliminacji i podziału osób zgłoszonych do konkursu.
§ 10
Tryb rozstrzygania konkursu
Finał konkursu odbędzie się na imprezie gminnej „Niezapominajka” w dniu 31.05.2015 roku.
Lista osób (grup, zespołów) zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona w dniu eliminacji półfinałowych oraz na stronie www.gokiswicko.pl
§ 11
Dodatkowe informacje
1. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.
2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
3. Przedział wiekowy nieograniczony.
4. Do konkursu nie mogą zgłaszać się osoby, które w latach poprzednich zdobyły 1 –wszą nagrodę, chyba, że zgłoszenie będzie dotyczyło udziału w innej konkurencji np. 1 nagroda śpiew –zgłoszenie do recytacji.
5. Czas przedstawienia dla jednej osoby od 3-5 min, dla zespołu od 3-10 min.
6. Dzieci i młodzież do lat 18 –tu, muszą mieć zgodę rodziców.
7. Osoby biorące udział w konkursie, muszą brać udział w próbach, które będą odbywały się przed finałem.
8. Tytuł wykonywanego utworu nie może ulec zmianie, po zakończeniu prób.
9. Na próby uczestnicy zgłaszają się przygotowani i wyposażeni w niezbędne nagrania, gadżety itp.
10. Członkowie Jury nie mogą być mieszkańcami Gminy Wicko.
11. Udział w konkursie ma charakter jawny.
12. Zgłoszenie zespołu czy grupy, musi być podpisane przez wszystkich członków zespołu (grupy).
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania, udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem konkursu celem promocji i realizacji procesu Konkursu.
15. Uczestnik zobowiązuje się do podpisania klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.,U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z póź. zm.).

Załącznik nr 1

HARMONOGRAM ELIMINACJI DO TALENTÓW NASZEJ GMINY:
09.04.2015 r., godz. 9.00- Szkoła Podstawowa w Maszewku.
09.04.2015 r., godz. 11:30- Szkoła Podstawowa w Szczenurzy.
10.04.2015 r., godz. 9.00- Zespół Szkół w Wicku.
10.04.2015r., godz. 16.00 – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku

Dzień Kobiet w Gminie Wicko

IMG 3861 1440x960 800x533

Grupa działa od października i już posiada całkiem niezły dorobek artystyczny. Po nich na scenie pojawili się uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Łeby oraz Pani Dorota Reszke, która dała popis niesamowitej gry aktorskiej i talentu wokalnego. Towarzyszyli jej: Elżbieta Mart, która grała na instrumencie klawiszowym, Karolina Kaźmierkiewicz – wokal oraz gościnnie wystąpił Artur Gadzała, który urzekł publiczność grą na klarnecie. Na koniec wystąpiły dziewczęta z Gminnego Centrum Kultury z Cewic: Kinga Stromska i Aleksandra Lewandowska, które zaśpiewały dwa utwory umilając tym samym zebranym paniom resztę wieczoru przy kawie i cieście.

tekst i fot. Michał Sałata

{joomplucat:45 limit=96|columns=8}

IV edycja Bursztynówki

lkop

Tegoroczna edycja posiada również swój własny motyw przewodni jakim będzie „jajko” – jako składnik zgłaszanych prac – w kategorii najlepszy produkt kulinarny. W kategorii rękodzielniczej dodatkowe punkty będzie można zdobyć za wykorzystanie w pracy motywu bursztynu, podobnie jak to miało miejsce w roku poprzednim. Zachęcamy więc organizacje pozarządowe z obszaru gmin: Krokowa, Choczewo, Gniewino, Wicko, Nowa Wieś Lęborska, miasta Łeby oraz osoby, które mają zdolności kulinarne czy manualne do spróbowania swoich sił w konkursie. Do wygrania nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe oraz vouchery na zakupy, wizytę w SPA czy obiad w restauracji.
Przyjmowanie zgłoszeń potrwa od 31 marca br.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej
www.bursztynowypasaz.pl.
Osoby do kontaktu: Pani Emilia Waśkowska oraz Pan Tomasz Madaj tel. 58 673 20 57.

iijcedic