W zawiązku z licznymi wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania siłowni/klubów fitness w trakcie epidemii koronawirusa pragniemy poinformować, że w czerwcu 2020r. siłownia w Charbrowie nadal pozostaje nieczynna.

Zwiększony limit uczestników na „Orliku”

Od 18 maja 2020r. weszły w życie kolejne zasady związane z III etapem znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem (na otwartych stadionach, Orlikach obowiązują nowe limity uczestników. Na Orliku może przebywać max. 14 osób + 2 trenerów).

49 Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa”

W związku z obowiązującymi ograniczeniami i brakiem możliwości przeprowadzenia w wyznaczonych terminach eliminacji do Finału Wojewódzkiego 49. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” w Chmielnie, mając na uwadze znaczenie tego wydarzenia kulturalnego dla naszego Regionu i Kaszubów, w imieniu Współorganizatorów zapraszamy do udziału w Konkursie w zmienionej, nowej formule. W bieżącym roku Jurorzy wyłonią najlepszych recytatorów na podstawie przesłanych lub dostarczonych do Domu Kultury w Chmielnie nagrań video z recytacjami literatury kaszubskiej. Kryteria oceny, kategorie wiekowe, dopuszczalny czas prezentacji pozostają niezmienione. Przesunięciu uległy terminy zgłoszeń: do 1 czerwca należy przesłać Deklarację udziału wraz z oświadczeniami (do wypełnienia pod linkiem: https://forms.gle/niZUbqSKvGyu29Hc8), a najpóźniej do 8 czerwca br. dostarczyć nagranie.

Czytaj dalej 49 Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa”

Informacja

Zasady korzystania z obiektu „Orlika” w miejscowości Wicko podczas stanu epidemii koronawirusa:

• obiekt jest monitorowany i czynny codziennie w godzinach 8.00 – 21.00

• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt (dozownik jest zamontowany przy wejściu do szatni)

• obowiązuje zachowanie dystansu społecznego

• na boisku może przebywać maksymalnie 6 osób oraz trener

• uczestnicy korzystają z własnego sprzętu treningowego

• nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego

• obowiązek zasłaniania twarzy w momencie dotarcia na obiekt sportowy (natomiast osoby przebywające na boisku nie mają takiego obowiązku)