Dokumenty

pdf-ikonka-150x150 PDF

UCHWAŁA NR XLIX/76/10
RADY GMINY WICKO
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku i nadania statutu

Historia

W latach 1969 -1973 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Wicku w swoim programie wyborczym umieścił jako jedno z podstawowych zadań dla gminy – budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku. Budowa przedmiotowego obiektu jako zadanie powstałe z inicjatywy GK FJN przez cały okres swego trwania będzie pod stałym nadzorem Komitetu. Budowa ta rozwiąże potrzeby kulturalno – oświatowe gminy.

 

W dniu 25.08.1973 roku z inicjatywy Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Wicku na posiedzeniu KG PZPR został powołany skład Społecznego Komitetu Budowy Gminnego Ośrodka Kultury:

Przewodniczący GRN – Krystyna Woźnicka

Sekretarz KG PZPR – Stanisław Zawistowski

Sekretarz KG PZPR – Tadeusz Jeżowski

Dyrektor szkoły – Marian Nawrot

Dyrektor WP PGR – Lesław Badzioch

Sekretarz biura – Bronisława Typczyńska

Kierownik MBM – Gerard Krauze

Prezes KG ZSL – Wincenty Lebioda

Przewodniczący ZG ZMW – Krystyna Bazyl

Przewodniczący KGW Wicko – Wanda Kuźmińska

 

Dzięki staraniom Społecznego Komitetu Budowy Gminnego Ośrodka Kultury we wrześniu 1976 roku Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Lęborku zleca budowę GOK-u w Wicku wartości 3,5 mln zł Brygadzie Remontowo-Budowlanej przy PGR Charbrowo. Brygada z Charbrowa rozpoczyna budowę przyszłego centrum kultury w naszej gminie. Gminny Ośrodek Kultury powstanie na miejscu zniszczonego obiektu gospodarczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nas

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu utworzony został na mocy Uchwały nr  XLIX/76/10 Rady Gminy Wicko z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku i nadania statutu.

 

Podstawowymi celami GOKiS są:

  1. prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturowe mieszkańców
  2. upowszechnianie kultury
  3. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę
  4. inicjowanie i podejmowanie współpracy z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem państw przygranicznych oraz członków Unii Europejskiej w zakresie promocji kultury.
  5. wspieranie i koordynacja działań rekreacyjno –sportowych