Konkurs „Żyjmy ładniej”

Wójt Gminy Wicko serdecznie zaprasza do udziału w gminnym etapie konkursu na najładniejszą posesję pn. „Żyjmy Ładniej”

Osoby chcące podzielić się pięknem swej posesji prosi się o złożenie deklaracji w terminie do 31 maja 2022 r. Podsumowanie konkursu odbędzie się na Dożynkach Powiatowych.
Czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.