Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa i montaż placu zabaw w miejscowości Szczenurze (gmina Wicko)

Projekt pn. „Utworzenie edukacyjnego placu zabaw w miejscowości Szczenurze na terenie Gminy Wicko”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020