Informacja

Od dnia 4 maja 2020r. ponownie został otwarty obiekt „Orlika” w Wicku. Przypominamy o obowiązujących ograniczeniach osobowych wynikających z trwającej epidemii koronawirusa. Na boisku wielofunkcyjnym typu Orlik – może przebywać maksymalnie 6 osób oraz 1 trener. Przy wejściu do szatni został zamontowany dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego mogą korzystać wszystkie osoby przebywające na obiekcie. Ponadto pragniemy zauważyć, że obiekt jest monitorowany, dlatego prosimy o przestrzeganie zaleceń wywieszonych przy wejściu i poszanowanie mienia.