Historia

W latach 1969 -1973 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Wicku w swoim programie wyborczym umieścił jako jedno z podstawowych zadań dla gminy – budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku. Budowa przedmiotowego obiektu jako zadanie powstałe z inicjatywy GK FJN przez cały okres swego trwania będzie pod stałym nadzorem Komitetu. Budowa ta rozwiąże potrzeby kulturalno – oświatowe gminy.

 

W dniu 25.08.1973 roku z inicjatywy Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Wicku na posiedzeniu KG PZPR został powołany skład Społecznego Komitetu Budowy Gminnego Ośrodka Kultury:

Przewodniczący GRN – Krystyna Woźnicka

Sekretarz KG PZPR – Stanisław Zawistowski

Sekretarz KG PZPR – Tadeusz Jeżowski

Dyrektor szkoły – Marian Nawrot

Dyrektor WP PGR – Lesław Badzioch

Sekretarz biura – Bronisława Typczyńska

Kierownik MBM – Gerard Krauze

Prezes KG ZSL – Wincenty Lebioda

Przewodniczący ZG ZMW – Krystyna Bazyl

Przewodniczący KGW Wicko – Wanda Kuźmińska

 

Dzięki staraniom Społecznego Komitetu Budowy Gminnego Ośrodka Kultury we wrześniu 1976 roku Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Lęborku zleca budowę GOK-u w Wicku wartości 3,5 mln zł Brygadzie Remontowo-Budowlanej przy PGR Charbrowo. Brygada z Charbrowa rozpoczyna budowę przyszłego centrum kultury w naszej gminie. Gminny Ośrodek Kultury powstanie na miejscu zniszczonego obiektu gospodarczego.