Eliminacje gminne 52 Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa”.

28 kwietnia 2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku przeprowadzono eliminacje gminne 52 Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa”.
Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury kaszubskiej, tradycji i folkloru regionu oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także ma wpływ na pogłębianie wrażliwości na urodę literatury kaszubskiej.
Komisja konkursowa w składzie:
– Marzena Maszota
– Lidia Nycz
– Agata Ryfka
dokonała oceny uczestników, uwzględniając następujące kryteria:
– dobór repertuaru,
– interpretacja utworów,
– kultura słowa,
– ogólny wyraz artystyczny prezentacji i postanowiła przyznać następujące miejsca:
Uczniowie klas I-III SP
1 miejsce – Natalia Boik
2 miejsce – Zuzanna Mallek
3 miejsce – Anna Rzepka
Uczniowie klas IV-VI SP
1 miejsce – Klaudia Bienias
2 miejsce – Sara Grabowska
3 miejsce – Marta Pawłowska
Uczniowie klas VII-VIII SP
1 miejsce – Wiktoria Pilarska
2 miejsce – Natalia Widera
3 miejsce – Zofia Szmyd
Gratulujemy wszystkim uczestnikom🙂. Laureaci pierwszego i drugiego miejsca z każdej kategorii wiekowej wezmą udział w etapie powiatowym konkursu, który odbędzie się 18 maja w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku.