Dokumenty

UCHWAŁA NR XLIX/76/10
RADY GMINY WICKO
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku i nadania statutu