Wycieczka do Nawojowej.

Rozpoczynamy nabór dzieci z Gminy Wicko na wycieczkę do Nawojowej.
1 turnus- 23.06.- 30.06.2018r.
2 turnus- 3.07- 09.07.2018r.

Koszt wyjazdu 400 zł

Karty zgłoszenia dziecka można uzyskać w biurze GOKIS w Wicku.